تصاویر مجسمه های غیر عادی در شهر

مجسمه ها در سطح شهر ها برای جلب توجه و تزئین معابر بکار میروند. ولی هنرمندی به نام مارک جنکینز تصمیم دارد با استفاده از مجسمه هایش مردم را برای چند لحظه هم که شده متحیر کند.

مجسمه های او به شکل انسان در موقعیت های عجیب ساخته شده اند تا هر عابری برای چند ثانیه در بهت و حیرت رفته و توجهش را از افکار روز مره به سمت این مجسمه ها متمرکز نماید. نمونه هایی از این مجسمه های غیر عادی را در این آلبوم  مشاهده میکنید . لازم به ذکر است ممکن است تعدادی از این عکس ها در آلبوم های مشابه منتشر شده باشند.

 

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/h3gR1XFPYG.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/fH6lzGAiPI.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/DeK5iYYCHn.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/BQT7mT78HQ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/iqbdDBtMMi.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/iF3NhIzYiP.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/P1ixfXiYWZ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/rzhgmGA9Iy.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/9sVGTRusIJ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/xVm1BYZJz1.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/9ZuZXNANSj.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/WbuHN9vCWy.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7996/large/8iFWqeSQxc.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: