تصاویر: مدرسه کپری در نيک شهر

مدرسه ۱۷ شهريور در روستای “سر آهنگي چاهان” از توابع نيک شهر (۵۰۵ کيلومتری جنوب زاهدان) يکي از دهها مدرسه کپری است که در حاشيه اين شهرستان قرار دارد و دانش آموزان در چند پايه در آن مشغول به تحصيل هستند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: