تصاویر: مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه رمضان

احیای شب بیست‌ویکم ماه رمضان در حسینیه همدانیها
 
 
http://cdn.isna.ir/d/2016/06/27/4/57309846.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2016/06/27/4/57309843.jpg
http://cdn.isna.ir/d/2016/06/27/4/57310066.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407051124589_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407051135993_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407051130564_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407051132764_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407000036_69212_PhotoL.jpg
 
 
 
احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد مقدس جمکران
 
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407044031406_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407044116444_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/1395040704494085_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407044943595_PhotoL.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407055419933_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/06/13950406232205251_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407055424816_PhotoL.jpg
 
 
 
 
احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در زندان زنان
 
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/1395040702275324_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407022808125_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/13950407022802509_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/07/1395040702275029_PhotoL.jpg
 
 
 
 

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع تهران

 

http://cdn.isna.ir/d/2016/06/27/4/57309892.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/4/7/632253_534.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/4/7/631625_814.jpg
 
 
 

مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان – حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/07/139504070725081988011784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/07/139504070725071208011784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/07/139504070725142618011784.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/07/13950407074900778012274.jpg

 http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/07/139504070530377768010014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/07/139504070530385738010014.jpg

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: