تصاویر: مراسم هفتم حبیب

مجلس ترحیم حبیب محبیان خواننده پاپ صبح یکشنبه سی‌ام خرداد با حضور جمعی از هنرمندان در مسجد جامع شهرک قدس برگزار شد.حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در این مراسم گفت: حبیب هنرمند نجیب و فرهیخته‌ای بود و از هنرمندانی بود که در طول زندگی هنری‌اش به ابتذال کشیده نشد، او مسیر مشخص خود را پیدا کرده بود و آرام و بی حاشیه در طول این مسیر حرکت می‌کرد و همیشه مفاهیم خاصی در هنرش متجلی بود.

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/30/13950330143315275_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/30/13950330143314745_PhotoL.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4713695_512.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/30/13950330143318957_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/30/13950330143314152_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/30/13950330143319831_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/30/13950330143325120_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/30/13950330143321375_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/30/13950330143308380_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/30/13950330143307756_PhotoL.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4713705_904.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/30/4713679_610.jpghttp://static3.ilna.ir/thumbnail/sCdMqIz10j0C/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyEumPf4qkJ4Gl3xeVOpt9jw,/.jpghttp://static3.ilna.ir/thumbnail/ADWn9o7syyPc/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyEumPf4qkJ4Gl3xeVOpt9jw,/.jpghttp://static3.ilna.ir/thumbnail/uav4m6aYj6M8/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyK5Km-XZhbHFl3xeVOpt9jw,/.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: