تصاویر: مراسم ورف چال (برف چال)

مجله مراحم: آیین سنتی ورف چال (برف چال) که بیش از ۶۰۰ سال قدمت دارد بهار هرساله در منطقه اسک شهرستان آمل برگزار می شود. برف چال برای تامین آب دام این منطقه برگزار می‌شود.

اهالی روستای اسک براساس رسم و سنت قدیمی در منطقه اسک وش با جدا کردن تکه های برف و حمل آن حدود یک کیلومتر به سمت گودالی که حدود ۱۰متر ارتفاع و یک متر عمق دارد، گودال را پر از برف می کنند و معتقدند برای ذخیره و تأمین آب در فصل گرم سال برای رهگذران و حیوانات منطقه قابل استفاده است.

حضور افراد با گروه های سنتی متفاوت در این مراسم درنوع خود و حجم برفی که بر دوش می گیرند جالب توجه است.

پس از پر شدن برف در گودال، افراد در یک سفره بزرگ که حاشیه گودال پهن می شود با غذاهایی که عمدتا سنتی  است،  جشن می گیرند.

زن سالاری یک روزه در روستای آب اسک

یکی دیگر از برنامه هایی که در این روز در ارتباط با مراسم ورف چال برگزار می شود، اجرای برنامه زن شاهی است.

در این روز زنان اسک در روستا می مانند و مردان در پی برگزاری مراسم برف چال از روستا خارج می شوند. زنان روستا به صورت موقت زمام امور روستا و به اصطلاح حکومت را در دست می گیرند.

برای تحقق بخشیدن به هدف خویش از میان خود حاکمی بر می گزینند تا به نظام حکومتی که به طور موقت در روستا ایجاد شده سرو سامان دهند و این مراسم تا نزدیک ظهر ادامه دارد و با پذیرایی میهمانان با غذاهای متنوع سنتی که بر مبنای ادای نذورات بوده پایان می یابد.

مراسم آیینی سنتی ورف چال در مازندران، رسم ها و سنت های آیینی زمینه ساز تحول هنری در جامعه در حال پویش است، زیرا این رسوم و آئین ها که سینه به سینه منتقل شده حامل تاریخ، اندیشه و آرزوهای دیرینه مردمی است که نمایه رنج، کار، همیاری و  پویایی هستند.

فرهنگ مردم با ارزش ترین نماد برای بررسی گذشته و شناخت روش های زندگی و آرمان یک ملت است.

جشن ها و آئینها و مراسمی که به تکرار انجام می گیرد به خاطر حفظ دستاوردهای فرهنگی گذشتگان است. 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: