تصاویر : مرز منحصر به فرد و بینظیر ۳ کشور

تصاویر : مرز منحصر به فرد و بینظیر ۳ کشور

 
 مرز جالب و منحصر به فرد برزیل، آرژانتین و پاراگوئه , مرز بی نظیر 3کشور , عکس جالب مرز 3 کشور قاره آمریکا , رودخانه “پارانا” قاره آمریکای جنوبی
مرز جالب و منحصر به فرد برزیل، آرژانتین و پاراگوئه , مرز بی نظیر ۳کشور , عکس جالب مرز ۳ کشور قاره آمریکا , رودخانه “پارانا” قاره آمریکای جنوبی
 

مرز جالب و منحصر به فرد برزیل، آرژانتین و پاراگوئه

 
 رودخانه “پارانا” رودی واقع در جنوب مرکزی قاره آمریکای جنوبی با طول ۲۵۷۰ کیلومتر است که از کشورهای “برزیل”، “پاراگوئه” و “آرژانتین” عبور می‌کند.
 
 
 
 مرز جالب و منحصر به فرد برزیل، آرژانتین و پاراگوئه , مرز بی نظیر 3کشور , عکس جالب مرز 3 کشور قاره آمریکا , رودخانه “پارانا” قاره آمریکای جنوبی
مرز جالب و منحصر به فرد برزیل، آرژانتین و پاراگوئه , مرز بی نظیر ۳کشور , عکس جالب مرز ۳ کشور قاره آمریکا , رودخانه “پارانا” قاره آمریکای جنوبی
 
درازای آن با احتساب آب‌های رود “پارانایبا” در “برزیل” به ۳۹۹۸ کیلومتر می‌رسد که دومین رود بزرگ آمریکای جنوبی پس از رودخانه “آمازون” است. مرز کشورها عکس پاراگوئه زندگی در آرژانتین توریستی برزیل اخبار پاراگوئه اخبار برزیل این رودخانه مرزی جالب را بین سه کشور “برزیل”، “آرژانتین” و “پاراگوئه” بوجود آورده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: