تصاویر: مسابقات آواز پرندگان در تایلند

 مسابقات آواز پرندگان در تایلند

مسابقات آواز پرندگان با شرکت دستکم هزار پرنده دار از کشورهای مالزی، سنگاپور و تایلند در شهر ناراتیوات تایلند برگزار شد.

در این رقابت که همه ساله در این منطقه برگزار می شود پرندگان در قفس بر روی میله هایی به ارتفاع سه متر از سطح زمین قرار داده شده و شروع به خواندن می کنند. به برگزیدگان این مسابقه یک میلیون بت تایلند جایزه می‌گیرد.

 

تصاویر مسابقات آواز پرندگان در تایلند

مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند

جشنواره آواز پرندگان در تایلند

 

مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
مسابقات آواز پرندگان در تایلند
تصاویر مسابقات آواز پرندگان در تایلند,جشنواره آواز پرندگان در تایلند
تصاویر مسابقات آواز پرندگان در تایلند,جشنواره آواز پرندگان در تایلند
تصاویر مسابقات آواز پرندگان در تایلند,جشنواره آواز پرندگان در تایلند
تصاویر مسابقات آواز پرندگان در تایلند,جشنواره آواز پرندگان در تایلند
تصاویر مسابقات آواز پرندگان در تایلند,جشنواره آواز پرندگان در تایلند
تصاویر مسابقات آواز پرندگان در تایلند,جشنواره آواز پرندگان در تایلند
تصاویر مسابقات آواز پرندگان در تایلند,جشنواره آواز پرندگان در تایلند
تصاویر مسابقات آواز پرندگان در تایلند,جشنواره آواز پرندگان در تایلند

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: