تصاویر: مسابقات گاو چرانی در کانادا

مسابقات مهارت‌های گله‌داری و گاوچرانی هر ساله در شهر آلبرتای کانادا برگزار می‌شود.
 
 
 
مسابقه گاو چرانی
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: