تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی

تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همسرش شب گذشته میزبان ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا و همسرش در کاخ سفید بودند.

این مراسم که به عنوان آخرین میزبانی اوباما محسوب می‌شود با مشروب خوری وی و رنتسی همراه بود.
 

اخرین خوش گذرانی اوباما در کاخ سفید

 
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
تصاویر/ مشروب خوری اوباما و رنتسی,مشروب خوردن اوباما
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: