تصاویر: مهاجرت میلیونی خرچنگ ها

 

مهاجرت خرچنگ ها در جزیره کریسمس به معنای واقعی کلمه غیرقابل باور است.در این مهاجرت عظیم گروهی که بصورت فصلی صورت میگیرد طی ۱۰ روز میلیون هاخرچنگ به سمت ساحل حرکت میکنند. در بین راه البته در زیر چرخ ماشین ها و قطار بسیاری از آنها له شده و نابود میشوند.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4273/large/Yt5eRqZJB7.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4273/large/IUdzbIKFgv.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4273/large/o96a1gpqns.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4273/large/3M7pqt6OOo.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4273/large/9et7tgKZvV.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4273/large/f4SF2qDQTl.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: