(تصاویر) همستر شکمو

این تصاویر دیدنی که در اطراف شهر وین توسط یک دانشجوی اتریشی گرفته شده یک همستر با مزه را در حال خوردن تمشک نشان می دهد.

 

حیوانات با مزه , مجله مراحمحیوانات با مزه , مجله مراحمحیوانات با مزه , مجله مراحمحیوانات با مزه , مجله مراحمحیوانات با مزه , مجله مراحمحیوانات با مزه , مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: