تصاویر: ورزش پر هیجان اسلک لاین

اسلک لاین هنر حفظ تعادل و راه رفتن، بر روی تسمه یا طنابی است که بین دو نقطه محکم شده است. (اسلک لاین کاران ایرانی در «بند یخچال» ارتفاعات دربند)
 

 
برچ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: