تصاویر: کارخانه تولید BMW مینی کوپر

کارخانه تولید BMW مینی کوپر

کارخانه تولید BMW مینی کوپر در آکسفورد بریتانیا قرار دارد. مینی، یک برند خودرو است، که از سال ۱۹۹۴ متعلق به شرکت خودروسازی BMW می‌باشد.

عکس های کارخانه تولید BMW مینی کوپر

 

کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر

کارخانه تولید بی ام وه

کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر

 کارخانه تولید BMW مینی کوپر

کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر
کارخانه تولید BMW مینی کوپر

 

منبع: gettyimages

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: