تصاویر: کارگاه مجسمه های ضایعاتی

کارگاه مجسمه های ضایعاتی توسط گالری نوران با حضور اساتید و فعالان مجسمه سازی کشور در کارخانه روئین سطح طبرستان برگزار شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/05/4/2097928.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/05/4/2097923.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/05/4/2097922.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/05/4/2097920.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/05/4/2097929.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/05/4/2097926.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/05/4/2097919.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/05/4/2097927.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: