تصاویر: کنکور در زمان شاه

کنکور در ایران سابقه ای تقریبا ۴۰ ساله دارد. از آنجایی که قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ هم در ایران کنکور برگزار میشده است.  به مناسبت سالروز برگزاری کنکور این تصاویر را برای شما عزیزان فراهم آوردیم تا بیشتر تاریخچه ی کنکور را درک کنید.

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    نظارت ناظران کنکور

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    کنکور دادن زنی محجبه

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    جمعیت شرکت کننده در کنکور

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    کنکور در ایران قدیم

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    محل برگزاری کنکور سال ۱۳۵۰

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    شرکت کردن دختران و پسران در کنکور

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    کنکور سراسری ۱۳۵۰

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    خانومی با چادر در کنکور

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    دانشکده علوم سیاسی ۱۳۵۰

عکس : کنکور در سال ۱۳۵۰ چگونه بود ؟!
    کنکور سراسری زمان قدیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: