تصویر رودخانه دز در دزفول که دختران و پسران را غرق کرد

تصویر رودخانه دز در دزفول

تصویر رودخانه دز در دزفول را مشاهده میکنید همه رودخانه ای که دختران و پسران گردشگر را بلعید و گرفتار کرد این رودخانه بسیار خروشان است و شنا در آن اصلا توصیه نمیشود ولی متاسفانه این گردشگران به توصیه ها بی توجه بوده و در رودخانه شنا کردند.

گرداب مرگ دره کول خرسان دزفول که عصر امروز اعضای یک تور گردشگری در آن گیر افتادند، دو نفر کشته شدند و هنوز تعدادی مفقود هستند

عملیات جست و جوی گردشگران مفقود شده دزفول به روشنایی هوا موکول شد مدیرعامل آتش نشانی دزفول: تا ساعتی پیش عملیات جستجو ادامه داشت و بعلت تاریکی بدون نتیجه به روشنایی موکول شد

دره کول خرسان دزفول

تصویر رودخانه دز در دزفول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: