تظاهرات دانشجویان علیه فائزه رفسنجانی

دانشجویان دانشگاه حقوق و علوم سیاسی مشهد با تجمع مقابل دانشکده مانع از سخنرانی فائزه هاشمی در مراسمی به مناسبت روز دانشجو شدند.

مجله مراحم: فائزه هاشمی در مراسم روز دانشجو اظهار کرد: در دوران هشت سال دولت احمدی نژاد کدام شعار و حرف آن‌ها عملی شد؟ کجایند آن دزدانی که قرار بود به مردم معرفی و دستگیر شوند.

فائزه هاشمی تاکید کرد: اگر همه مردم باهم تلاش کنیم و نمایندگان واقعی خود را به مجلس آینده بفرستیم کار رئیس جمهور را هم کمی در اداره کشور با این همه بحران آسان‌تر می‌کنیم.

وی ادامه داد: اینکه مجلسی بیاید جرات را از وزرا بگیرد و اجازه کار کردن به آن‌ها ندهد و با طرح سوال‌های بیهوده وزرا را مشغول کارهای حاشیه‌ای کنند و با همین اقدامات روند فرسایشی در مملکت ایجاد کنند تا دولت روحانی نتواند کار خاصی برای کشور انجام دهد و در آخر هم با تخریب دولت به هدف خود که نا کارامد جلوه دادن دولت است برسند.

تجمع دانشجویان در مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی مشهد ۱ تجمع علیه فائزه هاشمی ۲ تجمع علیه فائزه هاشمی ۳ تجمع علیه فائزه هاشمی ۴ تجمع علیه فائزه هاشمی ۵ تجمع علیه فائزه هاشمی ۶ تجمع علیه فائزه هاشمی ۷ تجمع علیه فائزه هاشمی ۸ تجمع علیه فائزه هاشمی ۹ تجمع علیه فائزه هاشمی ۱۰ تجمع علیه فائزه هاشمی ۱۱ تجمع علیه فائزه هاشمی ۱۲ تجمع علیه فائزه هاشمی ۱۳ تجمع علیه فائزه هاشمی ۱۴ تجمع علیه فائزه هاشمی ۱۵ تجمع علیه فائزه هاشمی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: