تظاهرات در شهر فرگوسن آمریکا (تصاویر)

هیئت ویژه دادگاه ایالت میسوری در آمریکا اعلام کرد علیه افسر پلیسی که با شلیک به یک نوجوان سیاه‌پوست در شهر فرگوسن، او را کشته بود، اعلام جرم نمی‌کند.
بعد از صدور این حکم،هزاران آمریکایی در مناطق مختلف با برپایی تظاهرات گسترده، اعتراض خود را به تبعیض و بی عدالتی در آمریکا نشان دادند.
http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802506_267.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802511_816.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802512_689.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802513_954.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802515_512.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802514_593.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802518_361.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802520_611.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802523_678.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802524_793.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802536_189.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/4/802537_712.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: