تغییر چهره افراد بعد از شنیدن جمله تو چقدر خوشگلی (تصاویر)

تغییر چهره بعد از شنیدن جمله تو چقدر خوشگلی (تصاویر)

یک تعریف غیرمنتظره می تواند روز یک نفر را بسازد، بنابراین جای تعجب است که چرا ما بیشتر این کار را نمی کنیم. عکاس «Rotasız Seyyah» در میانه یک سفر ۱۰۰۱ روزه به سراسر جهان است و در راه روی یک پروژه ساده اما دوست داشتنی کار می کند.

پروژه او «تو بسیار زیبا هستی» نام دارد، مجموعه ای که لحظه ای را مستند می کند که او با غریبه ها روبرو می شود و به آن ها می گوید که بسیار زیبا هستند.

از هرشخص دو عکس گرفته می شود، یکی قبل از شنیدن این عبارت محبت آمیز و دیگری بعد از شنیدن آن. تفاوت بین این دو عکس مثل تفاوت روز و شب است.

در عکس اول، زنان انتخاب شده با حالت ساده و بی تکلفی به دوربین نگاه می کنند.  اما زمانی که عکاس از آن ها تعریف می کنند، چهره آن ها تغییر می کند و شیرین ترین واکنش ها را نشان می دهند. برخی از آن ها لبخند می زنند و بشاش می شوند درحالیکه بعضی دیگر احساساتی و خجالت زده می شوند و صورتشان را با دست پنهان می کنند. مهم نیست چند ساله هستند و کجا زندگی می کنند، گفتن اینکه زیبا هستند چهره آن ها را به حالتی که می بینید تغییر خواهد داد. این پروژه تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت. تصاویر جالب و دوست داشتنی واکنش افراد را در این مطلب مشاهده می کنید.

تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی) +عکس

تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی),پروژه تو چقد زیبایی
تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی),پروژه تو چقد زیبایی

تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی) +عکس

تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی),پروژه تو چقد زیبایی
تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی),پروژه تو چقد زیبایی
تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی),پروژه تو چقد زیبایی
تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی),پروژه تو چقد زیبایی
تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی),پروژه تو چقد زیبایی
تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی),پروژه تو چقد زیبایی

تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی) +عکس

واکنش افراد به جمله تو چقد زیبایی
واکنش افراد به جمله تو چقد زیبایی
واکنش افراد به جمله تو چقد زیبایی
واکنش افراد به جمله تو چقد زیبایی
واکنش افراد به جمله تو چقد زیبایی
واکنش افراد به جمله تو چقد زیبایی

تغییر چهره افراد موقع شنیدن جمله (تو چقدر زیبایی) +عکس

واکنش افراد به جمله تو چقد زیبایی
واکنش افراد به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی
تغییر چهره به جمله تو چقد زیبایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: