تفاوت اشک شوق و اشک گریه زیر میکروسکوپ

اشک زیر میکروسکوپ

روزي روزلين فيشر فکر کرد آيا اشک هاي غم و اندوه با اشک شوق فرق دارند؟ بنابراين به بررسي آن ها را زير ميکروسکوپ پرداخت. او صد اشک مختلف را بررسي کرد و فهميد اشک هاي اساسي (آن هايي که بدن ما براي رواني چشم هايمان توليد مي کند) شديدا با اشک هايي هنگام خرد کردن پياز مي ريزيم متفاوت هستند.

حتي اشک هاي خنده با اشک هاي غم و اندوه شباهت ندارند. مانند يک قطره اقيانوس، هر قطره اشک حامل ذرات ميکروسکوپي تجارب انساني است. او پروژه خود را توپوگرافي اشک ناميد.

جوزف استرامبرگ توضيح مي دهد که سه نوع اصلي اشک وجود دارد: اشک هاي اساسي، رفلکس و رواني. همه اشک ها حاوي مواد ارگانيک از جمله روغن، آنتي بادي ها و آنزيم هايي مي شود که در آب نمک معلق هستند.

انواع مختلف اشک مولکول هاي مجزايي دارند. اشک هاي احساسي هورمون هاي پروتئيني از جمله انتقال دهنده عصبي انکفالين دارند که يک مسکن طبيعي است و هنگام استرس آزاد مي شود.

به علاوه اشک ها زير ميکروسکوپ نمک هاي کريستالي شده هستند و مي توانند به اشکال مختلفي منجر شود. حتي اشک هاي رواني با ترکيب شيميايي مشابه مي توانند بسيار متفاوت باشند.

اشک زیر میکروسکوپ

 
 
اشک زیر میکروسکوپ
 
اشک تغییر
 
اشک زیر میکروسکوپ
اشک غم و اندوه
 
اشک زیر میکروسکوپ
اشک پیاز
 
اشک زیر میکروسکوپ
اشک های اساسی
 
اشک زیر میکروسکوپ
اشک یادآوری
 
اشک زیر میکروسکوپ
اشک تجدید دیدار
 
اشک زیر میکروسکوپ
اشک های پایان و آغاز
 
اشک زیر میکروسکوپ
اشک امید

اشک زیر میکروسکوپ

اشک زیر میکروسکوپ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: