تفاوت مردم ایران و انگلیس در حمله تروریستی + تصاویر

تفاوت مردم ایران و انگلیس در حمله تروریستی

واکنش مردم در حمله ترویستی در ایران باعث شد تا مقایسه ای انجام شود بین تفاوت مردم انگلیس در واکنش به حمله ترویستی و فرار از صحنه خطرناک که اکثر مردم در تهران برای دیدن صحنه های بیشتر حمله تروریستی تجمع کردند.

تفاوت مردم ایران و انگلیس در حمله تروریستی

عکس بالا واکنش مردم انگلیس در هنگام حمله تروریستی ۱۳ خرداد ۹۶ را نشان می دهد و در عکس پایین واکنش مردم ایران در هنگام حمله تروریستی ۱۷ خرداد ۹۶ را می بینید

فرار مردم انگلیس از محل حمله تروریستی

تفاوت مردم ایران و انگلیس در حمله تروریستی

هجوم مردم تهران برای تماشای حمله تروریستی

تفاوت مردم ایران و انگلیس در حمله تروریستی

 
تجمع مردم در محل حادثه تروریستی
تجمع مردم در محل حادثه تروریستی
تجمع مردم در محل حادثه تروریستی
تجمع مردم در محل حادثه تروریستی
تجمع مردم در محل حادثه تروریستی
تجمع مردم در محل حادثه تروریستی
تجمع مردم در محل حادثه تروریستی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: