تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ و همسرش

تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ و همسرش روز گذشته در نیویورک انجام گرفت. در این مراسم ترامپ و همسرش از یک مرکز نگهداری مجروحان جنگی دیدن کردند و به یکی از آنها که در جنگ با افغاستان پای خود را از دست داده بود نشان افتخار دادند.

ترامپ در این مراسم به آنها قول داد که انتقام آنها را از تروریست های خاورمیانه بگیرد تا دیگر شاهد این چنین اتفاقاتی نباشد.

تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ

دونالد ترامپ و همسرش ملانیا در بازدید از مرکز نگهداری مجروحان جنگی به یکی از سربازان نشان افتخار اعطا کرد.

رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ و ملانیا همسرش با حضور در یک مرکز نگهدای مجروحان جنگی به دیدار با افراد حاضر در آن پرداختند. رئیس جمهوری آمریکا در این بازدید یک نشان افتخار به یکی از سربازان که چندی پیش در افغانستان مجروح شده بود اعطا کرد.

دیدار ترامپ با مجروحان جنگی در حالی انجام می شود که وی با افزایش بودجه نظامی آمریکا قصد افزایش مداخله نظامی ایالات متحده در نقاط مختلف جهان را دارد که این به معنای افزایش شفار تلفات نظامیان آمریکایی خواهد بود. در همین رابطه جدیدترین نظرسنجی انجام شده در آمریکا حکایت از آن دارد که میزان تائید اقدامات «دونالد ترامپ» از سوی مردم آمریکا کمترین میزان در میان رؤسای جمهوری این کشور است.

ترامپ و همسرش ملانیا در مرکز نگهداری مجروحان جنگ

تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ و همسرش
تقدیر از مجروحان جنگی آمریکا توسط ترامپ و همسرش ملانیا
تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ و همسرش
تقدیر از مجروحان جنگی آمریکا توسط ترامپ و همسرش ملانیا
تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ و همسرش
تقدیر از مجروحان جنگی آمریکا توسط ترامپ و همسرش ملانیا
تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ و همسرش
تقدیر از مجروحان جنگی آمریکا توسط ترامپ و همسرش ملانیا
تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ و همسرش
تقدیر از مجروحان جنگی آمریکا توسط ترامپ و همسرش ملانیا
تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ و همسرش
تقدیر از مجروحان جنگی آمریکا توسط ترامپ و همسرش ملانیا
تقدیر از مجروحان جنگی توسط ترامپ و همسرش
ترامپ و همسرش ملانیا در مرکز نگهداری مجروحان جنگ

ترامپ و همسرش ملانیا در تقدیر از مجروحان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: