تقلب رساندن به داوطلبان کنکور توسط خانواده

تقلب رساندن به داوطلبان کنکور

تقلب رساندن به داوطلبان کنکور توسط خانواده هایشان اتفاق جالب و عجیبی بود که در هندوستان رخ داده است خانواده های داوطلبان کنکور با بالا کشیدن از ساختمان آزمون کنکور به بستگان خود تقلب میرساندند و باعث شگفتی خبرنگاران خارجی شد!

نکته جالب آنجا بود که ماموران امنیتی و مراقبان آزمون با این تقلب ها مشکلی نداشتند!

کاربران شبکه های اجتماعی نیز با انتشار تصویر زیر از تقلب رساندن خانواده ها به داوطلبان کنکور نوشتند:

نه مانور زلزله است نه آموزش تکاوری؛ اینجا هندوستانه و والدین حین آزمون کنکور به بچه هاشون تقلب میرسونن!

تقلب رساندن به داوطلبان کنکور توسط خانواده

کنکور در هندوستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: