تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريه

تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريه

۵۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر در حملات شیمیایی کشته شدند. تصاویر، بچه های معصومی رو نشان میدهد که براثر این حملات کشته شده اند و جنازه هايشان ردیف به ردیف  کنار هم قرار گرفته اند.
شورای امنیت ملی خواستار روشن شدن این حملات شده. جامعه جهانی طبق معمول این رفتارها رو محکوم کرده و تو در این بازی کثیف فقط به بچه های معصومی فکر می کنی در بازی و جنگ قدرت دنیای بزرگسالان قربانیان بی دفاعی هستند که حتی مجال انتخاب سبک و محل زندگی خودشون رو هم نداشتند.

با دیدن این بچه ها به  یاده این جمله از آلبر کامو می افتم که می گه: امروز خم شدم. و در گوش بچه ای که مرده به دنیا آمد. آرام گفتم: چیزی را از دست ندادی…

تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريه

 تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريه

 تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهقربانیان شیمیایی در سوریه تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهقربانیان شیمیایی در سوریه تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهقربانیان شیمیایی در سوریه تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهگاز شیمیایی در سوریه تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهسلاح شیمیایی در سوریه تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهمرگ کودکان در سوریه تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهکودکان قربانی جنگ تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهاجساد کودکان کشته شده در سوریه تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهاجساد کودکان در سوریه تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهشیمیایی در سوریه تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريهتلفات سلاح شیمیایی تصاوير کودکان كشته شده با سلاح شيميایی سوريه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: