تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریه

تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریه

۵۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر در حملات شیمیایی کشته شدند. تصاویر، بچه های معصومی رو نشان میدهد که براثر این حملات کشته شده اند و جنازه هایشان ردیف به ردیف  کنار هم قرار گرفته اند.
شورای امنیت ملی خواستار روشن شدن این حملات شده. جامعه جهانی طبق معمول این رفتارها رو محکوم کرده و تو در این بازی کثیف فقط به بچه های معصومی فکر می کنی در بازی و جنگ قدرت دنیای بزرگسالان قربانیان بی دفاعی هستند که حتی مجال انتخاب سبک و محل زندگی خودشون رو هم نداشتند.

با دیدن این بچه ها به  یاده این جمله از آلبر کامو می افتم که می گه: امروز خم شدم. و در گوش بچه ای که مرده به دنیا آمد. آرام گفتم: چیزی را از دست ندادی…

تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریه

 تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریه

 تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهقربانیان شیمیایی در سوریه تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهقربانیان شیمیایی در سوریه تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهقربانیان شیمیایی در سوریه تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهگاز شیمیایی در سوریه تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهسلاح شیمیایی در سوریه تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهمرگ کودکان در سوریه تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهکودکان قربانی جنگ تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهاجساد کودکان کشته شده در سوریه تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهاجساد کودکان در سوریه تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهشیمیایی در سوریه تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریهتلفات سلاح شیمیایی تصاویر کودکان کشته شده با سلاح شیمیایی سوریه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: