تلویزیون های هوشمند تولید بو

تلویزیون های هوشمند تولید بو

تلویزیون های هوشمند تولید بو دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا فناوری را ابداع کرده اند که بودار بوده و می تواند در حین پخش فیلمهای مختلف رایحه هایی

را متناسب با تصاویر در فضا پراکنده کند.

تلویزیون های هوشمند تولید بو

تولید بو توسط تلویزیون های هوشمند

محققان گروه تحقیقات و تولید شرکت سامسونگ، این فناوری جدید را قدمی جدید در قلمرو واقعیت مجازی می دانند. در

سال ۱۹۶۰ فیلمسازی ماجراجو تلاش کرد فناوری مشابهی را ارائه کند و برای این کار در حین پخش یک فیلم رایحه

های مختلف را از طریق لوله هایی ویژه به داخل سالن سینما و در کنار صندلی های سالن هدایت می کرد این اولین و

آخرین فیلمی بود که در قالب ترکیبی رایحه و تصویر پخش شد. تلویزیون های هوشمند تولید بو

محققان دانشگاه کالیفرنیا با در نظر گرفتن خطاهای موجود در تکنیک این کارگردان توانستند چهره ای عملی تر به این

فناوری بخشیده و ابزار الکتریکی جدیدی ابداع کنند. به گفته این محققان در ابداع جدید به جای فعال سازی مکانیکی از

فعال سازی الکتریکی استفاده شده است زیرا ترکیب آن با سیستمهای پخش کنونی راحت تر است. تلویزیون های هوشمند تولید بو

این ابزار گنجایش بیش از ۱۰ هزار مایع متفاوت و مجزا را دارد که هر یک درون مخازن کوچکی ذخیره شده اند.

زمانی که فعال سازی صورت می گیرد، کابلی که از میان مخازن عبور کرده مایع مورد نظر را داغ می کند. تلویزیون های هوشمند تولید بو

با داغ شدن مایع آغاز به تبخیر می کند و بخار ایجاد شده به دیواره های مخزن فشار می آورد به طوری که مقداری از این

بخار از منافذ کوچکی که بر دیواره مخازن قرار گرفته به بیرون نفوذ می کنند. آزمایش بر روی این ابزار نشان داد افراد

می توانند رایحه ایجاد شده توسط این فناوری جدید را از فاصله ۳۰ سانتیمتری از نمایشگر احساس کنند. تلویزیون های هوشمند تولید بو

با این همه هنوز تمامی ۱۰ هزار رایحه در این ابزار جدید وجود ندارد و در صورتی که شرکتی مانند سامسونگ این

تحقیقات را ادامه داده و راهی را برای ترغیب مصرف کنندگان برای خریداری تلویزیونهای بودار بیابد، برای جمع آوری

تمامی رایحه های روزانه به سرمایه زیادی نیاز خواهد داشت. تلویزیون های هوشمند تولید بو

بر اساس گزارش فاکس نیوز، بسیاری از این رایحه ها نیز ترکیبی بوده و به صورت معمولی تولید نمی شوند، برای مثال

مایعی وجود ندارد که بوی پیتزا بدهد اما محققان معتقدند در صورتی که تقاضای آن به وجود بیاید، فردی برای ساخت آن

اقدام خواهد کرد.

تلویزیون هایی که بو تولید میکنند

تلویزیون های هوشمند تولید بو,نسل جدید تلویزیون هایی که بو تولید میکنند,تلویزیون هایی که بو تولید میکنند,تولید بو توسط تلویزیون های هوشمند

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: