تمام هستی در یک قاب +عکس

مجله مراحم: گیتی چنان وسیع و بزرگ است که مشاهده آن در یک عکس و این که از یک میدان دید چگونه به نظر می رسد تقریبا غیر ممکن است. اما پابلو کارلوس بوداسی، موسیقیدان، این کار را با ترکیب نقشه های لگاریتمی از گیتی که توسط دانشگاه پرینستون تهیه شده اند و تصاویر تهیه شده توسط ناسا انجام داده است. وی تصویر زیر را خلق کرده که گیتی قابل مشاهده در یک دایره را نشان می دهد.

گیتی در یک نگاه!

خورشید و منظومه شمسی ما در مرکز تصویر قرار گرفته اند و به دنبال آنها در حلقه بیرونی کهکشان راه شیری، بازوی برساووش کهکشان راه شیری، حلقه ای از کهکشان های نزدیک مانند آندرومدا، بقیه شبکه کیهانی، تابش پس زمینه مایکروویو کیهانی باقی مانده از بینگ بنگ یا انفجار بزرگ، و در نهایت حلقه ای از پلاسما که آن نیز توسط بیگ بنگ ایجاد شده قرار دارند.

لگاریتم در منطقی ساختن اعداد بزرگ کمک کرده و در این مورد مسافت های عظیم مد نظر بوده اند. به جای نشان دادن تمام نقاط گیتی در مقیاسی خطی، هر بخش دایره میدان دیدی چندین برابر بزرگتر از پیش از آن را ارائه می کند. بر همین اساس است که کل گیتی قابل مشاهده می تواند درون یک دایره جای بگیرد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: