تنبیه و فرو کردن مداد در سر دانش آموز رودباری + تصاویر

تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری + تصاویر

 شکنجه بی رحمانه دانش آموز رودباری

معلمی در شهرستان رودبار جنوب با فرو کردن مداد در سر دانش آموز او را تنبیه کرده است.

مجله مراحم : سلاجقه روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با اعلام اینکه این دانش آموز پایه سوم ابتدایی مدرسه شهید سالمی در شهرستان رودبار جنوب است گفت: متاسفانه معلم رودباری با فرو کردن سر مداد در سر دانش آموز رودباری آن را تنبیه کرده است

 

فرو کردن مداد در سر دانش آموز , تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری , تنبیه دانش آموز , شهرستان رودبار جنوب
فرو کردن مداد در سر دانش آموز , تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری , تنبیه دانش آموز , شهرستان رودبار جنوب

فرو کردن مداد در سر دانش آموز

فرو کردن مداد در سر دانش آموز , تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری , تنبیه دانش آموز , شهرستان رودبار جنوب
فرو کردن مداد در سر دانش آموز , تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری , تنبیه دانش آموز , شهرستان رودبار جنوب

 

 فرو کردن مداد در سر دانش آموز , تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری , تنبیه دانش آموز ,  شهرستان رودبار جنوب
فرو کردن مداد در سر دانش آموز , تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری , تنبیه دانش آموز , شهرستان رودبار جنوب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: