توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل ! + تصاویر

توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل ! + تصاویر

یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت!

یک قو قطاری را به مدت ۵ دقیقه نگه داشت.

 

مجله مراحم : تصاویری که می‌بینید از ایستگاه قطار تدینگتون در لندن گرفته شده‌اند که نشان می‌دهند یک قو جلوی قطاری را در این ایستگاه که به سمت کینگستون در حال حرکت است، گرفته است و به مدت ۵ دقیقه جلوی آن راه می‌رود و صدای همه مسافران را درمی‌آورد.

این قو بعد از ۵ دقیقه که روی مسیر ریل راه رفت، زمانی که خودش دلش خواست از روی ریل کنار رفت و به طول دو مایل در کنار ریل قدم زد اما مشکلی برای او پیش نیامد.

 
 یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو
یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو
یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو
یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو
 یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو
یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو
 یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو
یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو
 یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو
یک قو جلوی قطار درحال حرکت را گرفت , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو روی ریل , قدم زدن یک قو روی ریل , توقف قطار بخاطرقدم زدن یک قو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: