تولد نوزادی با روده خارج از بدن +تصاویر

تولد نوزادی با روده خارج از بدن و تصاویر نوزاد با روده بیرون از بدنش را ببینید.

یک نوزاد انگلیسی در هنگام به دنیا آمدن روده هایش بیرون از شکم قرار داشت.
این نوزاد که با عمل جراحی به دنیا آمده است، در یک
اتفاق نادر روده هایش در درون شکم شکل نگرفته و بیرون قرار دارد.

تولد نوزادی با روده خارج از بدن

تولد نوزادی با روده خارج از بدن,نوزاد عجیب

پزشکان با انجام عمل جراحی سخت و چندین ساعته جان این
دختر کوچک را نجات داده و روده هایش دا داخل شکم قرار دادند و
به دلیل نداشتن ناف برای وی یک ناف نیز در شکم قرار دادند.

مادر این نوزاد از هفته ۱۲ بارداری توسط پزشکان مطلع شد که اندام جنینش بیرون از بدنش قراد دارد.

پزشکان در طی عمل جراحی سعی بر آن داشتن تا روده ها پارگی پیدا نکند و نوزاد سالم به دنیا بیاید.

تولد نوزادی با روده خارج از بدن

تولد نوزادی با روده خارج از بدن,نوزاد جالب

این بیماری نوعی بیماری است که اعضای بدن جنین بجای درون در بیرون از بدن رشد کند.
این کودکان باید تحت مراقبت شدید و اقدام سریع برای عمل
جراحی قرار بگیرند، تا این عضو ببرون زده ترمیم و بازسازی شود.
هنوز علت این بیماری مشخص نشده و بعضی از محققان سن
کم مادر را علت این نقص مادر زادی می دانند.

حال این کودک رضایت بخش اعلام شده و جراحی موفقیت آمیز بوده است.

تولد نوزادی با روده خارج از بدن

تولد نوزادی با روده خارج از بدنتصاویر نوزاد با روده بیرون از بدنشتولد نوزادی با روده خارج از بدن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: