تولد نوزاد ۶۵۰ گرمی در سبزوار (عکس)

تولد نوزاد ۶۵۰ گرمی در سبزوار

تولد نوزادی سالم و سلامت با وزن ۶۵۰ گرم در بیمارستان شهيدان مبينی سبزوار

 

تولد نوزاد با وزن ۶۵۰ گرم,تولد نوزاد 650 گرمی در سبزوار
تولد نوزاد با وزن ۶۵۰ گرم,تولد نوزاد ۶۵۰ گرمی در سبزوار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: