تولید برق به کمک نماز در ترکیه

تولید برق به کمک نماز و تولید برق با حرکت نمازگزاران مسجد و تولید برق به کمک حرکت مردم در مسجد و تولید برق با نماز در مسجد ترکیه را در مجله مراحم بخوانید.

ترکیه قصد دارد به کمک حرکت نمازگزاران مسجد برق تولید کند و مساجد کشور با برق حاصل از حرکت نمازگزاران روشنایی خود را به دست آوزند.

تولید برق به کمک نماز در ترکیه

تولید برق به کمک نماز

اقلیم “بورصه” Bursa ترکیه قصد دارد تا مسجدی را بنا کند که انرژی برق مصرفی خود را به طور مستقل در مسجد تأمین کند و اضافی آن را نیز به فروش برساند.

تولید برق از حرکت نمازگزاران در ترکیه

به این صورت که حرکت نمازگزاران و فشار بدن آن‌ها بر روی زمین در هنگام ادای نماز باعث تولید الکتریسیته و برق خواهد شد. طراحان بر کف مسجد و سقف آن پنل‌های خورشیدی و صفحاتی را قرار داده و بر روی گلدسته‌های مسجد توربین‌های هوایی تعبیه کرده اند.

این ساز و کار قادر به تولید ۱۲۰ کیلووات الکتریسیته خواهد بود که ۵۰ کیلووات آن به مصرف داخلی مسجد خواهد رسید و بقیه تولید نیز به دولت ترکیه فروخته خواهد شد.

تولید برق به کمک نماز در ترکیه

“جیلک ایرین گازگین” مهندس طراح این پروژه می‌گوید:

“تولید برق از حرکت نمازگزاران می‌تواند الهام بخش معماری سایر مساجد باشد. وزارت امور دینی منطقه بورصه با این پروژه موافقت کرده است. ما به نمازگزاران خواهیم گفت که تلفن‌های همراه خود را می‌توانند در مسجد با نیرویی شارژ کنند که در هنگام خواندن نماز تولید کرده اند. “

تولید برق به کمک نماز در ترکیه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: