توهین به ایران در عربستان ممنوع شد

توهین به ایران در عربستان ممنوع شد و ممنوعیت تبلیغات علیه
ایران و مذهب شیعه در کشور عربستان را در ادامه بخوانید.

ممنوعیت توهین به ایران در عربستان

توهین به ایران در عربستان ممنوع شد

دیوان پادشاهی سعودی تبلیغات علیه ایران را ممنوع کرد و
مجازاتی برای رسانه های سعودی که علیه ایران تبلیغات میکنند در نظر گرفت.

ممنوعیت تبلیغات علیه ایران و مذهب شیعه

روزنامه رای الیوم نوشت: مقامات عربستان در قانونی جدید توهین
یا انتشار خبر علیه ایران و شیعیان را ممنوع کرده است و اعلام کرده
که هر کسی اقدام به انتشار اخبار و مقاله علیه کشور ایران کند مجازات خواهد شد.

این قانون حتی شبکه های اجتماعی عربستان را هم شامل میشود
و حق ندارند علیه ایران هیچگونه مطلبی منتشر کنند.

علت این امر را قانونمند بودن ایرانیان در مراسم حج عید قربان و
پایبندی به قوانین داخلی عربستان عنوان کرد و اعلام شده که
شیعیان ایران به اعتقادات سعودی‌ها احترام گذاشته و ثابت کرده اند که برادر دینی هستند

این روزنامه همچنین نوشته: عربستان و ایران دو قطب بزرگ
دین اسلام هستند و تصمیماتی برای روابط دوستانه با یکدیگر
صورت گرفته است تا مسلمانان هرچه بیشتر با هم متحد شوند.

توهین به ایران در عربستان ممنوع شد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: