توهین خانواده کارگران معدن به رئیس جمهور (فیلم)

توهین خانواده کارگران معدن به رئیس جمهور

در پی انفجار معدن زغال سنگ یورت و کشته شند تعداد زیادی از معدنچیان ، خانواده های داغدار آنها اعتراض شدیدی به مسئولین و رئیس جمهور داشتند.

این خانواده های داغ دیده از شرایط کار در معدن بسیار ناراضی بودند و میگفتند حالا جواب فرزندان این کارگران چه بدهیم؟! یکی از خانواده های داغدار که اعتراض شدیدی به رئیس جمهور و مسئولین معدن میکرد با گریه میگفت که پسر من سالها در معدن کار کرد و حقوقش را با تاخیر میدادند او را بیمه نمیکردند و حالا هم زیر آوار کشته شده است حالا که به خانه میروم فرزندانش سراغ پدرشان را از من میگیرند من چه جوابی به آنها بدهم؟

بعد از تمام شدند اعتراض این شخص، خانواده هایی که در انجا بودند همگی گریه کردند و صحنه ای بسیار تلخ را رقم زدند.

جزئیات را در ویدئو زیر ببینید.

توهین خانواده کارگران معدن به رئیس جمهور

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: