تکرار تاریخ دو تصادف اتوبوس نخبگان و خاطرات مریم میرزاخانی

تکرار تاریخ دو تصادف اتوبوس نخبگان و خاطرات مریم میرزاخانی از تصادف

با تصادف اتوبوس نخبگان هرمزگانی تاریخ دوباره تکرار شد .

حدود بیست سال پیش نیز هنگامی که دانشجویان نخبه دانشگاه شریف برای شرکت در المپیاد ریاضی عازم بودند
اتوبوسشان به ته دره سقوط کرد .

تکرار تاریخ دو تصادف اتوبوس نخبگان

تکرار تاریخ دو تصادف اتوبوس نخبگان

حال این تاریخ و حادثه دوباره تکرار شده  ودانش آموزان نخبه که برای شرکت در مسابقات علمی نخبگان
و فرزانگان عازم شیراز بودند چپ کرده و ۴۵ نفر کشته و زخمی شدند .

بیست سال پیش مریم میرزاخانی دراتوبوسی بود که برای شرکت در المپیاد ریاضی عازم بودند ، اما اتوبوس آنها
به ته دره رفت و تعدادی از این بخبگان قوت کرده و اما مریم میرزاخانی جان سالم به در برد .

 سال ۱۳۷۶ اتوبوس نخبه های ریاضی که مریم میرزاخانی نیز یکی از سرنشینان این اتوبوس بود به ته دره رفت .

این حادثه تلخ با از دست دادن تعدادی از بهترین دانش آموزان کشور دوباره یادآور آن حادثه تلخ شد
اتوبس دانش آموزان هرمزگانی بر اثر خواب آلودگی راننده چپ و واژگون شد .

 

خاطرات مریم میرزاخانی یکی از نجات‌یافتگان حادثه سقوط اتوبوس نخبگان ریاضی دانشگاه شریف به دره در سال ۷۶ و حدود ۲۰سال پیش در نشریه دانشجویی نقطه سرخط :

خاطرات مریم میرزاخانی از تصادف

تکرار تاریخ دو تصادف اتوبوس نخبگان

تکرار تاریخ دو تصادف اتوبوس نخبگان و خاطرات مریم میرزاخانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: