تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) *سری ۱۳۵

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس)

شعر گرافی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: