تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * ۱۵۴

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * ۱۵۴

با گسترش شبکه های مجازی و اینترنت روند مطالعه و استفاده از کتاب های شعر به شدت کاهش یافته است. ایران مهد شاعران بزرگ جهان است که واقعا حیف است که مردم ما از خواندن کتاب شعر و دیوان شاعران بزرگ کناره گیری کنند.

در این بخش مجله مراحم سعی کردیم که بهترین مصراع و بیت ها و غزل ها شاعران را گلچین کرده و در قالب عکس در اختیار شما قرار دهیم تا شاید گامی کوچک جهت مطالعه اشعار شاعران ایرانی برداشته باشیم.

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * ۱۵۴

از وصل تو گر نیست
نصیبم عجبی نیست
هم ظلمت و هم نور به یکجا نتوان دید…

(عبدالله فاطمی)

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

شعرهای زیبا

غلط است هر که گوید
که به دل رهست دل را
دل من ز غصه خون شد
دل او خبر ندارد…

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

اشعار عاشقانه تصویری

کسی به نام من از ساعت جهان گم شد
همان دقیقه که پیدا شدی سر راهم…

(مهدی فرجی)

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

اشعار تصویری سعدی

سخنی که با تو دارم ، به نسیم صبح گفتم
دگری نمیشناسم تو ببر که آشنایی…

(سعدی)

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

گلچین اشعار سعدی

قیامت است سفر کردن از دیار حبیب
مرا همیشه قضا را قیامت است نصیب

(سعدی)
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

روزی که نماند دگری بر سر کویت
دانی که ز اعیار وفادار ترم من…

(مولانا)تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

شعر های تصویری

میدهم خود را نوید سال بهتر
سالهاست…

(مهدی اخوان ثالث)
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

شعرهای عاشاقانه

گفتند که او عاشق گیسوی کمند است
موهای من از عصر همان روز بلند است…

(نفیسه سادات موسوی)
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * ۱۵۴

چشم من چشم تو را دید
ولی دیده نشد

من همانم که پسندید
و پسندیده نشد…

(سجاد سامانی)
تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

دردم نهفته به ز طبیبی که بارها
درد مرا شناخت ولی کمترش نکرد

(فلامرضا طریقی)

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

گفتی مگر به خواب بینی رخ مرا
دیوانه از خیال تو خوابم نمی برد…

(سجاد شهیدی)

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

چو گفتمش صنما قوت جان من ز کجاست؟
نهاد زود بر آن لعل آبدار انگشت…

(سیف فرغانی)

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

چه بهاری که گلش همدم خار امده باشد…

(شهریار)تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: