تیتر جالب روزنامه ترکیه برای فاجعه پلاسکو

بازتاب جهانی حادثه ساختمان پلاسکو

تیتر تلخ روزنامه های ترکیه:
۱۱ سپتامبر ایران است.
ولی هواپیمایی وجود ندارد !
تروریستی وجود ندارد!

تیتر روزنامه ترکیه برای پلاسکو
تیتر روزنامه ترکیه برای پلاسکو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: