تیپ بازیگران روی فرش قرمز جشنواره فجر (۱) + تصاویر

پوشش بازیگران روی فرش قرمز جشنواره فجر + تصاویر

بازیگران در مراسم جشنواره فجر

 

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/01/DSC_1001.jpg

در مراسم جشنواره فجر امسال بازیگران حضور داشتند و عکس های آنها را اینجا میتوانید مشاهده کنید:

 

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/01/dsc_1001_copy_copy.jpg

یکتا ناصر

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/01/dsc_0763_copy.jpg

سیما تیرانداز

 بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر  , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر

سمیرا حسینی

 بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر  , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر

شبنم مقدمی

 بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر  , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر

امیر جعفری و الهه حصاری

 بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر  , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
 بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر  , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
 بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر  , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
 بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر  , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر
بازیگران در مراسم جشنواره فجر , پوشش بازیگران در مراسم جشنواره فجر , مراسم افتتاحیه جشنواره فجر , مراسم جشنواره فجر

سارا خوئینی ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: