تیپ هایی که در زمان خودش “مد” بود اما حالا خنده دار است

مجله مراحم: مد چيز عجيبي است. مدل مو هاي مد روز در دهه ۹۰ ميلادي هر چند ممكن است در زمان خودشان بسيار مدرن جلوه كند و فرد واقعا احساس خوش تيپي كند امروزه براي ما خنده دار است. با گذشت چند دهه چنين بلايي بر سر مد خواهد آمد. اگرخانواده شما هم اهل مد و پيروي از آن بوده اند كافيست به عكس هاي ۳۰ سال قبل خود نگاهي بياندازيد.

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

مد روز قديم ، خنده دار امروز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: