بازیگری که در جشنواره فیلم فجر تیپ‌های متفاوت داشت

 

 
بازیگری که در جشنواره فیلم فجر تیپ‌های متفاوت داشت

اختتامیه
اختتامیه

اختتامیه
مراسم تقدیر از نامزدها

مراسم تقدیر از نامزدها
مراسم تقدیر از نامزدها

مراسم تقدیر از نامزدها
نشست خبری ابد و یک روز

نشست خبری ابد و یک روز
نشست خبری ابد و یک روز

نشست خبری ابد و یک روز
نشست خبری ابد و یک روز

نشست خبری ابد و یک روز
در حاشیه نشست خبری ابد و یک روز

در حاشیه نشست خبری ابد و یک روز
 
 
فرش قرمز ابد و یک روز

فرش قرمز ابد و یک روز
فرش قرمز ابد و یک روز

فرش قرمز ابد و یک روز
فرش قرمز فیلم سینمایی لانتوری به کارگردانی رضا درمیشیان در کاخ مردمی

فرش قرمز فیلم سینمایی لانتوری به کارگردانی رضا درمیشیان در کاخ مردمی
فرش قرمز فیلم سینمایی لانتوری به کارگردانی رضا درمیشیان در کاخ مردمی

فرش قرمز فیلم سینمایی لانتوری به کارگردانی رضا درمیشیان در کاخ مردمی
فرش قرمز لانتوری

فرش قرمز لانتوری
فرش قرمز لانتوری

فرش قرمز لانتوری
افتتاحیه

افتتاحیه
افتتاحیه

افتتاحیه
افتتاحیه

افتتاحیه
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: