جاده مرگ در رستم آباد گیلان با هزاران تصادف منجر به مرگ +تصاویر

جاده مرگ در رستم آباد گیلان با هزاران تصادف منجر به مرگ و جاده ای در گیلان که به جاده مرگ معروف است را در ادامه ببینید.

جاده مرگ در رستم آباد گیلان

جاده ای در ایران و منطقه شمالی کشورمان وجود دارد که به جاده مرگ معروف است .

استان گیلان در شمال ایران قرار دارد و جاده ای در این استان وجود دارد که مختصات این جاده ،
جاده قدیم رستم آباد به رشت است که به دلیل ناامنی و خطرات موجود در این جاده به جاده مرگ معروف است.

جاده قدیم رستم آباد به رشت به علت نداشتن حداقل امکانات یک جاده مانند نور کافی و روشنایی و
استانداردهای جاده ای، جاده مرگ نام گرفته است.
خودروهای سنگین و کامیون ها و تریلی ها این جاده را بیشتر از بیش ناامن کرده اند و خودروهای
سواری از عبور کردن از این جاده وحشت دارند.

وزن در این جاده ناامن برای هر خودروی سواری وحشتی به ارمغان می آورد که هر روز تکرار می شود.

این جاده هر روز قربانی می گیرد و مردم رستم آباد به علت عوارضی در اول جاده رستم آباد از این جاده قدیم
عبور میکنند که هر روز شاهد این اتفاق های تلخ هستند.

تردد کامیون‌ها و خودروهای سنگین از جاده رستم آباد

جاده مرگ در رستم آباد گیلان جاده مرگ در رستم آباد گیلان جاده مرگ در رستم آباد گیلان جاده مرگ در رستم آباد گیلان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: