جاسازی ۱۳ افغانی درون یک پراید +عکس

جاسازی ۱۳ افغانی درون یک پراید که قصد ورود غیرقانون به ایران را داشتند را مشاهده میکنید امروز صبح در مسیر بم به کرمان عوامل نیروی انتظامی به یک پراید با ظاهری غیر طبیعی (خوابیده) مشکوک شدند و بعد از جستجوی آن با ۱۳ افغانی روبه رو شدند که قصد ورود غیر قانونی به داخل ایران را داشتند.

جاسازی ۱۳ افغانی درون یک پراید

جاسازی 13 افغانی درون یک پراید

مهاجران افغان در ایران

ایران مرزهای خود را برای افغان‌هایی که از جنگ شوروی در افغانستان و جنگ‌های داخلی پس از آن پناهنده شده بودند باز گذاشت، اما بعدها با حضور گشترده افغانها در ایران و اشغال بازار کار ، دولت ایران خواهان خروج پناهنده‌های افغان از این کشور شد موج عظیمی از مهاجرین افغان با اخراج اجباری از ایران روبرو شدند که از سال ۲۰۰۶ و با اخراج بیش از ۱۴۰ هزار پناهجوی فاقد مدرک اقامتی آغاز شد.

جاسازی ۱۳ افغانی درون یک پراید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: