گروه خونی که میتوانند به هم منتقل شوند +جدول تطابق گروه خونی

جدول تطابق گروه خونی و  گروه خونی که به هم میتوانند منتقل شوند و جدول گروه خونی که قابل انتقال به یکدیگر هستند را در زیر ببینید.

گروه خونی افراد با هم متفاوت است و هر فرد جزء یکی از چهار گروه خونی می باشند که برای اهدای خون باید زیر مجموعه گروه خونی که میتواند به آنها خون بدهد آگاهی داشته باشد.

جدول امکان انتقال خون میان گروه‌های خونی

هر گروه خونی میتواند با یکسری از گروه ها سازگاری داشته و مناسب با خوندهی باشد.

چهار گروه خونی A ، B  ، AB، O هستند که در جدول زیر تطابق گرو های خونی را با هم مشاهده می کنید.
آیا شما میدانید به کدامیک از گروه ها می توانید کمک رکده و خون رسانی کنید ؟

سازگاری گروه خونی شما با چه گروه هایی است و شما میتوانید به چه کسانی خون بدهید و از چه کسانی میتونید خون دریافت کنید.

جدول تطابق گروه خونی

جدول تطابق گروه خونی

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: