جزغاله شدن ۴۵ رأس گوسفند در عید قربان +تصاویر

بازیگوشی کودکان با ترقه و مواد محترقه دیگر در خاتون آباد شهر بابک منجر به بروز حادثه شد. ترقه بازی دو کودک منجر به سرایت آتش به آغل گوسفندان و تلف شدن ۴۵ رأس دام، آن هم در عید قربان شد.

 

جزغاله شدن 45 رأس گوسفند در عید قربان
جزغاله شدن ۴۵ رأس گوسفند در عید قربان
جزغاله شدن 45 رأس گوسفند در عید قربان
جزغاله شدن ۴۵ رأس گوسفند در عید قربان
جزغاله شدن 45 رأس گوسفند در عید قربان
جزغاله شدن ۴۵ رأس گوسفند در عید قربان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: