جزیره ضد زنان در ژاپن + تصاویر

جزیره ضد زنان در ژاپن

جزیره ضد زنان در ژاپن وجود دارد ه ورود زنان به این جزیره ممنوع میباشد. ورود زنان به این جزیره بر اساس آئین شینتو ژاپن ممنوع است و مردان نیز فقط یک روز در سال یعنی ۲۷ ماه مه می توانند از آنجا بازدید کنند و نباید تعداد آنان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد.

جزیره ضد زنان در ژاپن

ممنوعیت ورود زنان به این جزیره ژاپنی

شرط ورود به این جزیره، انجام رسوماتی است که تضمین کننده طهارت بر اساس آئین شینتو است.

هیچ کس اجازه ندارد آنچه را درجزیره دیده یا شنیده برای کسی بازگو کند و هیچ چیز نباید از آنجا خارج شود، حتی اگر مشتی علف باشد.

دلیل روشنی برای ممنوعیت ورود زنان به این جزیره وجود ندارد، اما برخی معقتدند دلیل آن ناپاکی زنان در دوره قاعدگی یا نگرانی از تهدید خطرات دریاهای احاطه کنندۀ این جزیره برای آنان است.

گفتنی است بیش از ۸۰ هزار قطعه باستانی در این جزیره کشف شده که ثروت ملی ژاپن به شمار می رود.

با وجودی که درج نام اماکن تاریخی در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به معنی افزایش شمار بازدیدکنندگان از آن است، اما این جزیره انحصاری باقی می ماند و بازدید از آن برای عموم امکان نخواهد داشت.

جزیره ضد زنان در ژاپن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: