جسد زورگیر قمه به دست بعد از تصادف (۱۸+)

جسد زورگیر قمه به دست بعد از تصادف

جسد زورگیر قمه به دست بعد از تصادف  و جزئیات تصادف مرد زورگیر و عکس جسد وی را در ادامه بخوانید.

دو فرد زورگیر که با قمه از مردم زورگیری کرده بودند و مردم را در جای خلوت خفت گیری میکردند هنگام فرار با یک دستگاه خودروی سواری تصادف میکنند که منجر به فوت یکی از این دو نفر زورگیر می شود.
فرد فوت شده در تصادف همراه خود قمه داشت که به این وسیله از مردم زورگیری میکرد.

اتفاقی که در خیابان طالقانی تهران افتاده و زورگیران به علت عجله در عبور از خیابان بعد از زورگیری از مردم تصادف کرده و یکی از آنها فوت می کند.

همچنین ببینید: زورگیری توسط کودکان در مشهد + عکس

جسد زورگیر

عکس زیر از زورگیر قمه بدست است که با خودروی زانتیا تصادف کرده و فوت شد.

این تصادف ناخواسته بوده و عمدی در کار نبوده و راننده خودروی سواری ناخواسته با فرد زورگیر تصادف کرده است.

 

 تصادف فرد زورگیر قمه به دست

جسد زورگیر قمه بدست بعد از تصادف,تصادف زورگیر

 تصادف مرد زورگیر هنگام عبور از خیابان

کشته شدن زورگیر قمه به دست در تصادف

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: