جسد متلاشی شده عامل انتحاری در حرم امام خمینی

 جسد متلاشی شده عامل انتحاری در حرم امام خمینی

عکس عامل انتحاری

عملیات انتحاری در حرم امام خمینی باعث زخمی شدن و  کشته شدن یک نفر شد که یک نفر از این تروریست ها خودش منفجر کرد.

در بین افراد حمله کننده یک زن نیز حضور داشت.

 جسد متلاشی شده عامل انتحاری

جسد متلاشی شده عامل انتحاری در حرم امام خمینی

 

 جسد عامل انتحاری در حرم امام خمینی

عملیات انتحاری در حرم امام خمینی

 
 

جسد متلاشی شده عامل انتحاری در حرم امام خمینی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: