جسد یک دختر بچه بعد از ۳۰۰ سال زنده شد! + تصاویر

دختر بچه ی بی گناه که ۳۰۰ سال پیش پدرش او را کشته بود هنگام فیلمبرداری چشمانش را باز کرد و زنده شد.

زنده شدن مرده بعد ۳۰۰ سال

به گزارش باشگاه خبرنگاران : جنازه دختر بچه کاتولیک که گفته می شود روح مقدسی داشته است و حدود ۳۰۰ سال پیش توسط پدرش به قتل رسیده بود، جلوی دوربین چشم باز کرد.

جنازه دختر که 300 ساله مرده, زنده شدن جسد دختر بعد از ۳۰۰ سال
جنازه دختر که ۳۰۰ ساله مرده, زنده شدن جسد دختر بعد از ۳۰۰ سال

جنازه دختر که ۳۰۰ ساله مرده

جنازه دختر که 300 ساله مرده, زنده شدن جسد دختر بعد از ۳۰۰ سال
جنازه دختر که ۳۰۰ ساله مرده, زنده شدن جسد دختر بعد از ۳۰۰ سال

چشم باز کردن و زنده شدن این دختر

 
جنازه این بچه به علت اینکه معصوم و بی گناه کشته شده بود از ۳۰۰ سال پیش در کلیسایی کاتولیک در مکزیک نگه داری می شود و به سانتا اینوسنتیا مشهور است.

زنده شدن مرده در کلیسای کاتولیک

 زنده شدن بعد از مرگ

یک توریست که در حال فیلمبرداری از این جنازه ای که در واکس نگه داری می شود، بود؛ ناگهان متوجه شد که این کودک در حال زل زدن به دوربین است در حالیکه قبل از آن چشمش بسته بود.

زنده شدن دختر بچه ای پس از ۳۰۰ سال! + تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: