بازیگران در جشنواره بین المللی فجر ۹۶ + تصاویر

جشنواره بین المللی فجر در دومین روز خود با حضور چهره های سینمایی و تلویزیونی برگزار شد.

جشنواره بین المللی فجر روز دوم خود را پشت گذاشت.

 این جشنواره که سی پنجمین دوره از برگزاری خود را پشت سر میگذارد ، فیلم هایی از کشورهای خارجی و چند فیلم داخلی به نمایش در میاید و داوران این جشنواره جهانی تعدادی از کشورهای خارجی هستند.

دومین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر ، با حضور هنرمندان و بازیگران داخلی و خارجی برگزار شد.

 جشنواره جهانی فلیم فجر تا هشتم اردیبهشت ماه در سینماهای منتخب تهران ادامه دارد.

مهمانان خارجی زیادی از کشورهای مختلف در این جشنواره حضور دارند.

بازیگران در جشنواره بین المللی فجر

 
بازیگران در جشنواره بین المللی فجر
بازیگران در جشنواره بین المللی فجر
 
حضور بازیگران در روز دوم جشنواره جهانی

 

 
بازیگران در جشنواره بین المللی فجر
 
 بازیگران در روز دوم جشنواره جهانی
 
بازیگران در جشنواره بین المللی فجر
 
تیپ جدید هنرمندان در جشنواره جهانی فجر
 
بازیگران در جشنواره بین المللی فجر 96
 
 تیپ جدید هنرمندان در جشنواره جهانی فجر
 
بازیگران در جشنواره بین المللی فجر 96
 

 تیپ جدید هنرمندان در جشنواره جهانی فجر
 
بازیگران در جشنواره بین المللی فجر 96

 تیپ جدید هنرمندان در جشنواره جهانی فجر

بازیگران در جشنواره بین المللی فجر 96

  بازیگران در روز دوم جشنواره جهانی

بازیگران در جشنواره بین المللی فجر 96

 بازیگران در روز دوم جشنواره جهانی

بازیگران در جشنواره بین المللی فجر 96 + تصاویر

 بازیگران در روز دوم جشنواره جهانی

بازیگران در جشنواره بین المللی فجر 96

 

بازیگران در جشنواره بین المللی فجر 96

 بازیگران در روز دوم جشنواره جهانی

حواشی روز دوم جشنواره جهانی فیلم فجر

بازیگران در جشنواره جهانی و هنرمندان در جشنواره جهانی فجر و عکس جدید بازیگران و هنرمندان و جدیدترین عکس بازیگران در جشنواره جهانی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: