جشنواره زیباترین دانشجویان جهان

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان و تصاویر فستیوال زیباترین دختران دانشجو جهان در سوچی Sochi را ببینید.

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجو

در شهر سوچی روسیه در منطقه کالینینگراد جشنواره
جوانان و دانشجویان هر ساله برگزار میشود که در آن
دانشجویان کشورهای مختلف جهان حضور پیدا میکنند.

از کشورمان ایران نیز دانشجویانی که در کشور روسیه در حال تحصیل هستند نیز در این جشنواره شرکت میکنند.

روز گذشته این مراسم در شهر سوچی برگزار شد و از کشورهای مختلف جهان دانشجویانی حضور داشتند.

فستیوال زیباترین دختران دانشجو

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجو

زیباترین دختران دانشجو جهان

لازم به ذکر است که این جشنواره به قدری جدی گرفته
میشود که دانشجویانی که مقیم کشورهای اطراف روسیه
هستند خود را به شهر سوچی رسانده و در این فستیوال شرکت میکنند.

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجوجشنواره زیباترین دانشجویان جهان

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجو

اسامی همه افراد شرکت کننده به همراه تصاویر انها بر
روی یک تابلوی بزرگ نصب میشود و شرکت کنندگان به سه
نفر میتوانند رای بدهند و رای خود را در صندوق رای قرار دهند.

شرکت کنندگان سعی میکنند که بهترین عکس های خود
را در این مراسم استفاده کنند برخی از دانشجویان کشورهای
اروپایی برای اینکه بتوانند نظرات دانشجویان را جلب کنند تصاویری با ژست های جالب از خود به اشتراک میگذارند.

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجو

قسمت جالب این جشنواره رژه دانشجویان هر کشور میباشد
که هر کدام به سبک خاصی وارد منطقه کالینینگراد میشود این
منطقه ساحلی یکی از مناطق توریستی روسیه محسوب میشود
که روزانه گردشگران بسیار زیادی را به سمت خود جذب میکند و
این جشنواره نیز درواقع یکی از روش های جذب گردشگر است
و مقامات روسی با استفاده از دانشجویان خارجی برگزار میکنند.

رژه دانشجویان جهان در جشنواره جوانان و دانشجویان روسیه

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجورژه دانشجویان جهان در جشنواره جوانان و دانشجویان روسیه جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجورژه دانشجویان جهان در جشنواره جوانان و دانشجویان روسیه جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجورژه دانشجویان جهان در جشنواره جوانان و دانشجویان روسیه جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجو

کشورهای اروپایی از هر حقه ای برای جذب گردشگر استفاده میکنند انها با برگزاری جشنواره های مختلف علاوه بر یک مراسم شاد به تجارت با جذب توریست نهایت استفاده را میکنند.

در واقع کشورهای اروپایی جذب گردشگر را یکی از روش های مهم کسب درامد خود میدانند و برای این کار سرمایه گذاری های زیادی کرده اند.

جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجوجشنواره زیباترین دانشجویان جهانجشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجوشرکت کننده های فستیوال دانشجویان جهان جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجوشرکت کننده های فستیوال دانشجویان جهان جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجوجشنواره زیباترین دانشجویان جهانجشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجوجشنواره جوانان و دانشجویان جهان در سوچی جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجوجشنواره زیباترین دانشجویان جهان جشنواره زیباترین دانشجویان جهان,زیباترین دختران دانشجو

جشنواره جوانان و دانشجویان جهان در سوچی

منبع sputniknews.com

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: